Podmienky


Čo sú Cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Následne, pri každej ďalšej návšteve našej stránky sa súbory Cookies zasielajú späť na pôvodnú webovú stránku, alebo na inú stránku, ktorú Cookies rozpozná.

Funkcie a účel Cookies

Väčšina prehliadačov je nastavená tak, aby Cookies prijímala. Každý užívateľ má možnosť nastaviť si prehliadač tak, aby Cookies blokoval, alebo aby ho o zaslaní Cookies informoval. Bez Cookies však niektoré služby alebo funkcie nebudú správne fungovať. Internetové stránky http://lezenie-majlstoun.sk/ využívajú Cookies „prvej strany“, teda Cookies používané len našimi webovými stránkami (ďalej len „Cookies prvej strany“) a Cookies „tretích strán“ , (teda Cookies pochádzajúcich z internetových stránok tretích strán). Cookies prvej strany slúžia na ukladanie užívateľských preferencií a údajov, potrebných pre správnu funkciu internetových stránok počas ich užívania. Cookies tretích strán slúži na sledovanie užívateľských trendov a vzorcov správania, cielenia reklamy, a to za pomoci tretích strán – poskytovateľov webových štatistík. Cookies tretích strán použité pre sledovanie trendov a vzorcov správania sú využívané len internetovými stránkami http://lezenie-majlstoun.sk/ a poskytovateľmi webových štatistík, nie sú zdieľané so žiadnou ďalšou treťou stranou.

Typy Cookies

Na internetových stránkach http://lezenie-majlstoun.sk/ sú využívané nasledujúce súbory Cookies: Nevyhnutne nutné súbory Cookies. Jedná sa o Cookies, ktoré sú potrebné pre prevádzku webových stránok. Patrí medzi ne napríklad Cookies, ktoré umožnia prihlásenie do zabezpečených oblastí webových stránok.

Analytické / výkonnostné súbory Cookies

Tieto súbory umožnia rozpoznať a vyhodnotiť napr. počet návštevníkov a zistiť, ako sa návštevníci pohybujú na webových stránkach, keď ich používajú. Tieto údaje pomáhajú zlepšiť spôsob, ktorým webové stránky fungujú.

Funkčné súbory Cookies

Sú používané k rozpoznaniu vracajúcich sa návštevníkov webových stránok. Vďaka týmto súborom možno využívať napr. Služby automatického prihlásenia a pod.

Cielené Cookies

Tieto súbory informujú, ktoré stránky ste navštívili a odkazy, ktoré ste sledovali. Použitie týchto informácií umožňuje, aby webové stránky a reklamy na nich zobrazené viac zodpovedali záujmom návštevníka. Tieto informácie sú zdieľané s tretími stranami za totožným účelom.
Nesúhlas s používaním Cookies

Užívateľ má možnosť odmietnuť použitie súborov Cookies niekoľkými spôsobmi:

1. Blokácia Cookies v nastaveniach prehliadača použitie súborov Cookies možno zakázať úpravou nastavenia webového prehliadača. Týmto nastavením dôjde k blokácii všetkých
typov Cookies a môže znemožniť užívanie všetkých funkcií internetových stránok.

2. Vyjadrenie nesúhlasu s používaním Cookies tretím stranám pre zachovanie nevyhnutných a funkčných súborov Cookies je možnosť zablokovať použitie súborov Cookies tretích strán.

Tento krok možno vykonať priamo u prevádzkovateľa Cookies tretích strán:

• Nastavenie použitia Cookies reklamného systému Facebook
• Nastavenie použitia Cookies spoločnosti Google
• Nastavenie použitia Cookies spoločnosti Zoznam.sk
• Nastavenie použitia Cookies ďalších tretích strán