OVS ukončená

VO zapis.pdf

Výzva

Vyhlásenie Obchodnej Verejnej Súťaže: Projekt Výstavby Boulderingovej Steny v Nitre

1. Predmet Súťaže: Horolezecký klub Majlstoun vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na realizáciu projektu výstavby boulderingovej steny v Nitre. Súčasťou projektu je dodávka a výstavba lezeckej steny, dopadliska, detskej zóny a ďalších prvkov určených na zlepšenie infraštruktúry a bezpečnosti.

2. Ciele Projektu:

  • Vytvorenie moderného a bezpečného boulderingového centra pre všetky vekové kategórie
  • Podpora rozvoja horolezectva a boulderingu v regióne Nitra
  • Zabezpečenie kvalitnej infraštruktúry pre tréning a rekreáciu

3. Podmienky Účasti: Súťaž je otvorená pre dodávateľov s preukázanou skúsenosťou v oblasti výstavby lezeckých stien a realizácie podobných športových projektov. Uchádzači musia byť schopní splniť technické a bezpečnostné požiadavky stanovené v súťažných podkladoch.

4. Dôležité Dátumy:

  • Uzávierka prijímania ponúk: 19.02. 2024 do 14:00
  • Otvorenie ponúk: 05.02. 2024
  • Oznámenie víťaza: 21.02. 2024Majlstoun Výzva.pdf
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií.pdf
Príloha č. 2 - Návrh Zmluvy o dielo.pdf
Príloha č. 3a - Opis OVS.pdf
Príloha č. 3b - Výkaz-výmer.pdf
Príloha č. 4a - Projektová dokumentácia.pdf
Príloha č. 4b - Technická správa.pdf