Informácia o výške a spôsobe úhrady príspevku členov na športovú činnosť klubu Majlstoun

Vážení členovia a rodičia členov do 18 rokov, Správna rada Klubu Majlstoun stanovila výšku  príspevku na člena klubu v jednotlivých tréningových skupinách podľa počtu tréningových jednotiek určených pre skupinu, do ktorej je lezec zaradený s platnosťou od 04.03.24 nasledovne:  Pre lezcov, ktorí sa zúčastňujú tréningov počas tréningových hodín klubu  vždy v období jedného trimestra : 130 EUR / 1 hod do týždňa, 195 EUR / 2 hod do týždňa a 273 EUR / 3 hod do týždňa.  Skúšobný trimester (5 tréningov) : 60 EUR / 1 hod do týždňa, skúšobný tréning 14 EUR /1 hod.
V prípade neskoršieho nástupu sa suma uhrádza od daného dátumu začatia, až do konca určeného obdobia.

Spôsob úhrady : 

Všetky typy platieb budú realizované podľa pokynov aplikácie PAYSY.

Registračný formulár